Komplexní servis klimatizace včetně zjišťování netěsnosti přetlakem dusík/vodík

Vybrané úkony servisu klimatizace:

  • vstupní zjištění rozsahu funkčnosti klimatizace
    (teplota vzduchu při výstupu)
  • recyklace chladicího média
  • naplnění nebo doplnění chladicího média
  • naplnění nebo doplnění oleje v systému
  • zkouška těsnosti systému podtlakem
  • zjištění úniku chladiva přetlakem (vodík/dusík)
  • výměna filtru kabiny
  • dezinfekce větracího systému a kabiny metodou OZON

Doporučení:
Provádějte servis klimatizace (zjištění plné funkčnosti, doplnění chlad. média) cca po třech letech provozu nebo při problémech. Výměnu filtru kabiny a dezinfekci provádějte každý rok, vždy před letní sezónou.

Ceník

Servisní úkony účtujeme dle časových sazeb převzatých od značek.

Popis Cena v Kč s DPH / hodinu
zjištění funkčnosti (měření teploty výstupu) ZDARMA vrámci servisu
recyklace chladicího média, vakuování 600,-
naplnění nebo doplnění chlad.média vč. oleje 3,-/g
dezinfekce OZONem 500,-
výměna filtru kabiny + cena filtru dle auta 110,-
zjištění netěsnosti tlakovou zkouškou dusík/vodík 800,-