Veškeré mechanické opravy skupin a podskupin automobilů

Vybraný sortiment služeb:

  • servisní (inspekční) prohlídky
  • výměna provozních náplní motorů
  • výměna provozních náplní převodovek včetně automatických
  • oprava podvozkových skupin a podskupin
  • oprava brzd
  • výměna spojek
  • výměna rozvodů
  • výměna výfuků
  • příprava na STK, zprostředkování STK a EMISÍ

Doporučení:
Spolehlivost vašeho auta vychází z prevence. Doporučujeme zachovat průběh km a časovou osu pro servisní (inspekční) prohlídky. Tímto předejdete mimořádným investicím z titulu nepředpokládaných poruch a u vozidel v záruce komplikacím s případnou reklamaci u značky. Garance kalkulační ceny …

 

 

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

Společnost Uni Line 3000 s.r.o., IČ: 01887131, se sídlem  Vratimovská 677/65, 718 00 Ostrava Kunčičky tímto ve smyslu  ust. §14 zák. č. 534/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen Zákon) informuje spotřebitele, že v případě vzniku sporu mezi podnikatelem a spotřebitelem, subjektem věcně příslušným pro mimosoudní řešení tohoto spotřebitelského sporu ve smyslu ust. §20d a násl. Zákona, který se týká zboží či služeb podnikatele a který vznikne z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Podnikatelem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz.

 

V Ostravě dne 1.4.2017

 

 

 

Uni Line 3000, s.r.o

Vratimovská 677/65

718 00 Ostrava Kunčičky

 

 

 

 

 

 

 

Josef Navrátil

jednatel